Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel verdwenen spel bull-baiting te zijn geweest, waarbij bloedhonden op een stier werden aangehitst.

De andere spelen, die hier bedoeld worden, zijn te allen tijde niet zoozeer op zichzelf, om zichzelf den volke aangeboden, als ter verpoozing na of bij het nuttiger schouwspel van tournooi of boogschieten, dat de weerbaarheid ten goede kwam. Men wilde, na zooveel bewondering te hebben gegeven aan de behendigheid en kracht van de mededingers in de ernstige wedkampen, ook eens hartelijk lachen, en aldus ontstonden die meer of minder woeste grappen van het loopen in tonnen of hoepels, het klimmen in met groene zeep besmeerde masten, het bij drie tegelijk of met den rug naar den kop zitten op paarden of ezels, waarbij de toeschouwers groote pret hadden om het vallen en allerlei andere malheurs van hen, die door de prijzen of door een zonderlinge eerzucht genoopt waren mee te doen. Het toppunt van trieste verdwazing in dit opzicht wordt misschien bereikt door het volksspel in Spanje, waar blinden een stokkengevecht houden tegen varkens.

De dans, dien ik hier niet afzonderlijk bespreken zal, was van oudsher het gebruikelijk besluit van alle mogelijke feestelijkheden; ook wel 's zomers vooral als het laat werd, het weer koeler en de stemming uitgelaten. Kan iets feestelijker zijn dan de fantastisch verlichte dans van Gaston la Touche, of deftiger-opgewekt dan Watteau's dansfeest?

Sluiten