Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar de dans van boeren is er wel echt een van blijheid. In sommige gevallen, als bij den eierdans, is hij bijna een kunststuk, een tour de force, maar toch altijd een van bedwongen uitgelatenheid. Als de 18de Eeuwsche Fransche schilder, wiens kunst zooveel borgde van de gratievolle en luchtige dartelheid der Italiaansche schouwspelen, een dansfeest schildert, wordt de vroolijkheid elegant, opgemaakt en romanesk, terwijl eindelijk in de straatscene van Phil May de toon uitgelaten wordt, de pret spontaan, en de vroolijkheid overslaat tot jool

Een overzicht, hoe beknopt ook, van de sport en het spel in de kunst, geeft ons, en dit is er het leerzame en boeiende' van, te zien hoe een groot aantal kunstenaars, uit allerlei land en tijd, de werkelijkheid van het leven de moeite waard hebben gevonden om in hun werk neer te leggen. En tegelijkertijd laat het ons zien op hoeveel verschillende wijze, in hoe verschillende stemming, met hoe velerlei materiaal dit mogelijk is.

Sluiten