Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FdI nadeeugewoed VAM, I fel zonlicht én* sport op lichaam en geest

MET EEN INLEIDING OVER

de engelsche ziekte" en I ",het engelsche gevaar"

| door E. VAN DIEREN, arts te Amsterdam.

Y <!M boekje heeft niet alleen een HYGIËNISCHE maar ookee» i' POLITIEKE etrekking; het ie bestemd veor m.ltare en c,v,ele | ' Uriteiten, oudere, opvoedere, troepleider» (P.V.) en ook voor [• . VOLWASSEN jongelieden). ■

Ons volk is - MEDE onder invloed van de SPORT, d.w.z van het uit Engeland *™>*g WEDSTRUD-spel - helaas, hard aan het VERENQELSCHEN". 5 J

Gaat dat zoo vóórt, dan zal - vrees ik Nederland ten slotte tóch nog een bruggehoofdI voor

En9e,%dWderndeHÓ;dert van DE TELEGRAAF en zijn gewillige handlanger, Prof. Nierrne ejr ^ ^tref the voor 't zeggen gehad, dan zou dat al langi het Opal geweest z^jnl» (Zie: „EEN WOORP VOORAF ).

EERSTE DRUK

1918

UITGAVE: W. TEN HAVE, KALVERSTR. 154, AMSTERDAM.

Sluiten