Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommigen — vooral de nerveuzen en de branJe-achtig aangelegden — door zulk een leuze op rijm van de wijs geraken; psychische epidemieën kwamen immers altijd ónder invloed van een pakkende leuze tot stand 1 Van nuchteraangelegde Nederlandera mag echter verwacht worden, dat zij in deze moeilijke tijden voortdurend het rijmpje in gedachten zullen houden, dat in een Amsterdamschen gevelsteen gebeiteld staat:

.Wie kan lijden en verdragen, Die vindt zijn vijanden verslagen". En nu de op handen zijnde verkiezingen ons misschien een nieuw Ministerie zullen bezorgen, voel ik mij dan ook gedrongen onze Koningin Wilhelmina en de Raadslieden, die Haar totHusver ter zijde stonden, dank te keggen voor alles wat zij deden om Nederland onder m è èr.... voor de rampen van een oorlog te behoeden; tevens spreek ik de hoop alt, dat het nieuwe Ministerie zich ook ten deze even verstandig én.... vaderlandslievend zal gedragen. God geve 'tt

DE NADEELIGE INVLOED VAN FEL ZONLICHT EN SPORT OP LICHAAM EN GEEST.

Op een wannen Zondagmorgen zag ik op den Amsteldijk een troepje jonge dames, gereed voor een fietstocht. Ze waren „met z'n achten"; slechts één droeg een hoed en een behoorlijk* japon en dito kousen; de 7 anderen waren „volgens de mode" gekleed of liever ontkleed: gèèn hoed, Woote hals en botst; doorschijnende *n dus voor het zonlicht en zelfs voor bescheiden blikken doorgankelijke mouwen inde witte blouse; eenigen droegen bovendieh — juister uitgedrukt onderdien — doorschijnende kousen.

Bij de familie van één der ontkleeden was ik huisarts; aan dit voorrecht ontleende ik de vrijheid het volgend gesprek te beginnen:

Dames, u hebt natuurlijk wel eens gehoord van de 7 wijze en de 7 dwaze maagden i het spijt "me, dat bij ö de verhouding nog vèèl ongunstiger is.

Hoe zoo, dokter? '

Bij ü is de verhouding: één wijze op 7 dwazen; deze jonge dame — ik wees op de gekleede — is de eenige wijze ondèr u.

En waarom? - |

Omdat zij behoorlijk gekleed is, wat van de anderen nfet gezegd kan worden.

O, maar dokter, vandaag is 't vreeselijk warm ; we zullen heusch geen kon vatten.

Daar doel ik niet op; ik bedoel, dat u niet voldoende beveiligd bent tegen net zonlicht.

En ze zeggen nog wel, dat het zonlicht zoo nnttig is — zei de één; „licht is leven" — jubelde de andere; „de aon maak gezond" riep een derde met overtuiging; „met zonlicht genezen ze tegenwoordig de tuberculose" — zei een vierde triomfantelijk.

Eén wijze en zeven dwaze maagden, 'im

Sluiten