Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BEDRIJF

Chrystaloff, Petroff, Radom, Maria, Ismaïl — de drie arbeiders-afgevaardigden — Koor.

"(Het tooneel verbeeldt een onbepaalde ruimte in een fabriek of werkplaats. De wanden zijn naakt, twee lantaarns op den achtergrond van de zoldering neerhangend, verlichten flauw de ruimte.

Het tooneel bestaat uit een rechthoekig podium met twee treden, zoowel aan de zijkanten als van voren. In het midden van het podium staat een aanbeeld. Het vormt een dubbel platform, aan de achterzijde afgesloten door een ruim één meter hooge, halvemaanvormige balustrade, die aan de achterzijde juist in 't midden een doorgang open laat. Wanneer het scherm rijst, staat Chrystaloff, op het bovenste platform (rechts van den toeschouwer) naast het aanbeeld. Achter hem, op een bank tegen de balustrade, zitten Radom en Petroff. ) Vóór Chrystaloff, geheel naar rechte zit Maria op den hoek van de onderste trede; bij haar staat' Ismaïl op de hoogere trede. Links van het aanbeeld, op de uiterste hoeken der treden vormen de drie arbeidersafgevaardigden een staande groep. Tegen de zijwanden staat van weerskanten. het koor opgesteld : links de ouderen, rechte de jongelingen en meisjes. De hoofdpersonen dragen eenigszins geatyleerde russische dracht, zoo ook de mannen van het koor. De vrouwen van het koor dragen eenvoudige, zacht-lila gewaden met donkerroode, lang-afhangende hoofddoeken.)

CHRYSTALOFF.

Wij, uw gekooz'ne', uitvoerders van uw wil riepen u saam tot wijdblikkend beraad en stout besluiten. Welkom, makkers, hier.

') Bij de eerste voorstelling, op 26 Maart 1911 en de volgende voorstellingen door het Opstandelingen-ensemble, was de rol van' Petroff in het eerste bedrijf geschrapt,

Sluiten