Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een koen geslacht van helden-kind'ren, hunk'ren

uit te gaan over 't land, als een stroom gaat,

verwoestend en bevruchtend te gelijk.

En over 't land rijpte hun tegemoet

drang overgroot, als menschheid soms aangrijpt

naar vernieuwing des levens, wagewijd

oop'ne' aller sluizen, dat stroom langgekeerd,'

zijn opgeperste krachten bruisend stuw

in 't troeb'le bekken, door stilstand verslijmd.

Zoodat nu elk geschieden van deze aan

geschieden overrijken tijd, uitstraalt -

zijn vragen naar 't klankbord proletariaat,

gespannen wachtend, hoe elk daar weerklinken,

welk antwoord vinden zal: want bij u rust

diepste antwoord aller vragen wier gekrijt

nu als van angst'ge meeuwen scheurt de lucht.

MARIA.

-O moge 't antwoord weldra ruischen over d'aarde,'zacht stillend het verschrikt gekrijt! Moge de dag der broederschap haast komen!

CHRYSTALOFF.

Maria, zacht in droomen zingt uw ziel. De dag der broederschap zal zeker komen maar corot nncr vf>el dacren. verscheurd door str

Makkers! Nu zien alle krachten des levens naar u als naar hun redders hunk'rend uit, hen aan te voeren tegen kracht des doods. De arme boer, uw donk're broeder, lijdend verdrukking aan d' uwe wezens-gelijk, hoe kan hij, op zichzelf gesteld, afwerpen het juk? Zijn wanhoop-opgezweepte scharen woeden vergeefs, vergeefs keert zich bij vlagen tegen des heeren lijf en hof en have hun lang-gekropte haat: of ringsom barnen

Sluiten