Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan uw kracht mond-aanzettend dag na dag, gij keert u van het inhoudloos gezwoeg naar 't inhoudsvol, heerlijk werk der bevrijding en ontstroomt juichend de oorden der pijn. . .

STEM UIT HET KOOR.

Ik zie een gloed heenbreken door de wolken,

die stonden aan den einder, dicht en zwart.

Spreek voort, spreek voort: blaas de kimmen gansch open.

CHRYSTALOFF.

Uit zwarte diepten rijst ge tot den dag, en droomend ligt de ondergrondsche stad wier dompige lucht uw houweelslag dempte. Van werven daalt ge: aan staalgeribden flank der scheepsrompe', oude zeemonsters gelijk, zwijgt hamerdruisen. Uit fabriekspoort stormen uw scharen, meng'lend leeftijd en geslacht; en in scheem'rige ruimten staan verstild de duizend-hand'gen, die uw hand deed leven: de gromme stemmen der machines zwijgen, ii'ïvSlg hun blinkende werkspieren vreet de roest. En als gij duikt uit duist're sfeer van d'arbeid waar kapitaal perste uit uw poriën t goud, sliert somber over 't aangezicht des levens een valsche glimp van feestgelijken schijn, 't Arbeids-gedruis verstomt. Vreemd stuwt de 'stad scherp gezoem op, gelijk rijst uit de korven ,in 't voorjaar, als de zwerm opzoemt in toorn. Snel jaagt, en ongelijk, de pols des levens. Rondom der steden kokende gevaarten, oneindig, ongemeten klotst het land, peillooze zee vol troebele geheimen. En stad en land vallen in ver verleden terug. Elk verzinkt in vereenzaamd leven, elk hult zich in zijn zorgen en gevaren,

Sluiten