Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat rust in mij, als in t gesteent

kracht te verplett're', en in den stroom, t'ontstijgeri

aan zijn nauw bed, en bruisend ovef t veld

mee te sleuren, wat zich vermeten stelt

hem tegenover en trotseert zijn dreigen.

EEN ANDERE STEM.

Uit diepten* van mijn dagen, leedgedrenkt;

uit holen door honger en koude

gebrand in mijn verflensde mensch'lijkheid,

uit alle onrecht dat mij heeft gekrenkt,

uit begeerten lang-dwalend door mijn wouden

stijgt nu de drang tot strijd.

O kracht, in mij als voorjaarsdrang gedragen

omhoog, ik zal u uitzaaien op aard,

dfat rijze' uit u een nieuw geslacht van dagen,

stormig-bewogen dagen, levenswaard.

Nu komt het eensklaps zwellen van de krachten,'

't worden omhoog gevoerd

bove' angst die knaagt en zorg die loert;

nu komen de sprongen, stout als gedachten.

Nu zwelt toorn, als de lage stem der zee

die schuimend werpt haar geled'r<6r op de ree:

nu komt het heerlijke wat ik altijd verwachtte.]

CHRYSTALOFF.

Genooten, niet mijn hand zal laatste banden slakend, vrijlaten op oneind'ge banen 't schip van uw kracht. Een makker is tot ons uit Petersburg gekomen: makkers zonden hem, boodschapper, en aan u is zijn woord. Hij zal u spreken, als van ding doorleefd van wat alreê in dor bericht, verwijdde ' heerlijk eerst 't hart ons, toen *t saamsnoerde zoo dat elke bloeddrup zich doorwindt met pijn.

Sluiten