Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaande op u, knaagt aan uw levend hart.]

Gij kunt dien dood uit donk're misten' beuren

en zetten als een stralend licht, een baken

tot nieuwe zeeën, in robijnengloed.

Gij kunt het droeve opschrift hunner graven —

droefst woord van alle, die de menschegeest

gemunt heeft uit het doffe brons der smart, —

het bitt're woord „vergeefs" daarin gegriffeld

uitwisschen met één forsche streek der hand.

Gij kunt aan die met bloed gedrenkte aarde

waaruit opkomen zal, naar heerschers hopen,

verstikkend kruipgewas van slaafschen zin,

ontspruiten doen den groenglanzenden boom

die draagt de goudappels der vrijheid. — Makkers!

GÜ kunt dit. Doet het. Dat's aan u mijn woord.

Ik zie tranen uit stroeve oogen leken en dalen langs de groef, die nood en kommer hebben geploegd in uw gebronsde wang. O dat die tranen uw ziel reinigen * van aller lafheid, aller zelfzucht sporen waarmee in 't oude leven vuile adem van knechtschap bezoedeld heeft .haren glans! Opdat haar smedoos-zuiv're spiegel klaar weerkaatse, als een gloed-in-somberheid der makkers lijden en hun droeven dood; opdat elk onrecht, elk vernederd worden van wie draagt menschen-aanschijn gelijk wij, elke smaad, man of vrouw of kind gedaan, in haar als in een brandglas wederstrale duizendvoudig versterkt. . J. Dan zal die dag, die bloeddag twee-en-twintig Januari, niet zijn gelijk een stroovuur, ras vertrapt door den zwaren poot van 't absolutisme, maar knett'rend-uit onder dien reuzenhoef

Sluiten