Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen opgaan vonkgesproei naar alle zijden en ontsteken een algemeenen brand, brand die verslindt bét rotte misgewas dat onze zielen verstikt met zijn zwaarte en met vruchtbaren asch de levens-akkers . bemest.

Genooten, onze doode makkers, stierven voor u, dat 't juk lichter zou drukken uw schouders: o verheft u nu te plukken de gouden vruchten van hun zwarten dood. Uit hun verslagen worden ontbloeit groot licht van zegepraal, zoo allen zich scharen ; reeds stralen millioenen proletaren nu door der verdrukking en slaafschheid donker lichtbundels uit; reeds rijst een groot geflonker

Schakelt het witte gloeien van uw toorn,

en makkersliefdes teeder zilverglanzen,

schakelt de donkre keerzij van den haat,

nu in bij dezen reuzenring van opstand

die groeit en groeit en welhaast spant zijn schalmen

van de Baltische golf tot Wladiwostok

en van de Yszee tot Azië's. hart.

STEM UIT HET KOOR. Onze arme, donkere makkers gingen in vreedzaam vertrouwen hun brandende zorgen te betten met troost van den witten tzaar; zij waren moede te hong'ren met hun kind'ren en hun vrouwen; ' hun hart was gezwollen Van zorgen, zij dachten: verlossing bloeit daar!

EEN ANDERE STEM.

Zij dachten hun zorgen te betten

Sluiten