Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met vaderlijke mildheid. O arme vogels: de netten, de netten waren gespreid....

DE EERSTE STEM.

Zij gingen, de wapenlooze

handen in smeeken gevouwen;

hoop lichtte zacht uit hun oogen:

vader zou luist'ren zeer mild

naar hun klacht, en de waarheid erkennen

en vèrjagen de dienaars, d'ontrouwe;

hun honger naar brood en gerechtigheid

zou welhaast worden gestild.

DE TWEEDE STEM.

Hoop blonk in hun wijd-open

oogen als -een witte ster.

O arme makkers: de loopen,

de loopen blinken van ver.

DE EERSTE STEM.

O een man moet.hij zijn zonder magen

die beval te stillen met kogels

hun honger, gegroeid door de eeuwen

naar gerechtigheid en brood

Een hard geknetter als hagel

O mijn arme getroffen vogels

Somm'gen vloden verschrikt in boomen, maar overal vond ze de dood.

DE TWEEDE STEM.

Zij schoten ze neer gelijk spreeuwen,

uit de boomen rondom, als een feest

O wanneer, wanneer is door d'eeuwen zulk een daad van bloed geweest?

Sluiten