Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ZEVENDE STEM.

Komt allen op, komt allen; hoort:

zij hebben het volk vermoord,

zij hebben vermoord onzen makker;

allen die slaapt, wordt wakker.

Duizend en duizend van hen

geveld met kogels

— o mijn arme vogels —

ziet gij de wonden, de bloedenden;

ziet gij de brekende oogen?

Zult gij gedoogen? —

Neen, neen, neen»

Vrees heeft afgedaan.

De nacht vliedt heen:

wij zijn opgestaan.

Naar gerechtigheid en brood

wordt eeuw-ouden honger groot:

wij willen hem stillen, of winnen

den makkerdienenden dood.

VELE STEMMEN.

Gerechtigheid en brood ■>>

of den makkerdienenden dood.

[PETROFF.

O makkers, woelt niet, aldus wild dooreen! Bedenkt: de grootste, meest zichzelf bewuste kracht stroomt rustig tot den oceaan- haar doel. En om zulk eene kracht schreeuwt nu de tijd.

Ja, eiiid'lijk opent zich de nauwe kloof

des levens, die wij bloedend opkropen

zoolang: opent zich.... niet naar zonn'ger vlakte

lachend verschiet; neen, naar een woeste baaiert

van worst'ling eindeloos: verwrongen wereld

waar ver, ver achter vrede blauwt. — En deze

Sluiten