Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld wordt nu ons leven, dag na dag, door jarenwent'ling, en of hij 't blauw dal bereikt weet niemand; wel, dat vele' is voorbestemd de dood. Zoo willen wij, bewust van wat ons wacht, gaan. Wij droomen geen nabije vrede; wij hebben geen leugens van noode ons te bevleügelén met enthousiasme gelijk de bourgeoisie in haren strijd. Wij drinken moed genoeg uit naakte waarheid. Wij arbeiders, zien 't socialisme stralen en willen 't; onze daden zijn de pijlen die lijnrecht toevliege' op dat doel. Wij hier in Rusland, willen weg 't absolutisme, grondwett'ge rechten winnen tot een bodem, een breed worstelperk voor den klassenstrijd, om één met de makkers van West-Europa vooruit te dringen naar het einddoel. Wij willen de uitbuiting van 't kapitaal leggen aan den , band der organisatie, en in 't kapitalisme winne' aan kracht, aan kennis, inzicht, edele begeerten, zwellen van zuiver-volle mensch'lijkheid. Wij willen niet, ellend'ge hordén, hokkend aan d«S i goren zelfkant der maatschappij invallen doen als dierlijke barbaren: wij willen groeien in haar, aan haar hart; wij willen onze normen, onze zeden, onze instellingen en levenswaarden 'Vffltf' planten als schaduwkoele, bronbevloeide milde bosschages van broederlijkheid diep in haar broedermoordende woestijnen. Zoodat, als 't eens zichzelf heeft opgeteerd, dat al-verterende kapitalisme, bros geworden is als dor blad zijn schaal, en zegevierend onze massa-kracht

Sluiten