Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij staat ook in 't hart van den rrienschenarbeid, gij zeiven zijt het kloppend hart van d'arbeid : o hart, wilt ge dien klop opschorten gaan ?

EEN STEM UIT HET KOOR. Luistert.

EEN ANDERE STEM.

Geeft acht nu.

EEN DERDE STEM.

De makker gaat spreken. Hem zonden de drommen van 't volk zwart-bevlagd die huizen bijeen in bergwoeste streken die- zwoegen omlaag in duistere schacht.

Lang hebben meesters hen. verslaafd en vertreden, laag, laag, hebben meesters neergedraaid de vlam van hun mensch'lijkheid — o, dat zij reede nu oplaaie, gelijk een vuur oplaait.

DE EERSTE STEM. Luistert.

DE TWEEDE STEM.

Weest stil nu. : „'1

DE DERDE STEM.

De makker gaat spreken. Hoort, Welk een wind door zijn woorden waait. DE AFGEVAARDIGDE DER MIJNWERKERS. Groet aan de makkers breng ik van het donk re volk dat zich afpijnt in zonlooze diepten; en door dien makkergroet breekt alle zon- . neglans die nu omwaart ons duister leven. Genooten, zwart, zwart was dat leven lang als dikke nacht, verdoemd ons lot. Ons roept ied're morgen tot de neervaart in diepe i sombere schacht, en van haar bodem boren

Sluiten