Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij schrijden met ons tot vroolijk wagen, zij komen ons bijstaan in koene daad.

CHRYSTALOFF (zich Wendend tot den afgevaardigde

transportarbeiders). Transport-arbeiders, gij die voert den strijd tegen twee machten, eeuwig menschewereld omklotsend : ruimte en tijd, — gij die het verre nabij brengt, maakt die eens ons groot docht klein deze aarde, en jaagt de gedachte' over haar in flitsen, snel als de gedachte zelve: 8$*^ kameraden, hoe staat het met uw kracht? Machinisten en stokers, wat van u ? Havenarbeiders, is uw wil de onze? Telegrafisten, staat g'aan' onze zij ?

Gij allen, allen saam, gij zijt de aadren,

gij zijt het aadrennet der maatschappij,

gij kunt den loop van 't bloed, stremme' in haar lij

gij kunt doen stilstaan haar kloppende polsen.

[Wilt gij 't? O welk eeri macht berust bij u,

welk schoon vermogen, met één stoot den strijd

te jagen over 't land in lange golven,

met één ruk een geslacht van koene daden

nog domm'lend in het schimmig rijk der droomen

wakker te roepen tot gehoornd bestaan!]

Maar hem die strijdt in d'eerste rij, hem vinden des vijands kogels ook het eerst : geweld staat klaar te grijpen naar uw strot, de heeren bonden uw handen met koorden van staal. Uw duizenden die 't weten, zien zij ook door het dreigen der wetten die u binden als door een looden wolk, der eenheid blauw? Antwoordt ons, makker. Onze harten steig'ren op naar uw antwoord, gelijk de zeegolven

Sluiten