Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun toppen heffen naar de maanschijf op. O dat een wind van moed nu opsteke onder uw scharen, — dat een broederlijke en stoute wind hun wil overbuigè naar de daad! Zult gij voorgaan gij wier voorgaan alleen ons schip vlot zetten kan in ruime wat'ren? Zult gij niet falen, gij wier fale' ons breekt?

EEN STEM UIT HET KOOR. Luistert.

EEN ANDERE STEM.

Geeft acht nu

EEN DERDE STEM.

De makker gaat spreken. Hem zonden die over de wijdten verspreid jagen door 't vlakland, door 't bergehart breken bevechtend de machten van ruimte en tijd.

Laag hebbe,n meesters hun willen gebogen, lang hebben meesters in hun hart gesmoord de kiemen van broederschap. O dat zij mogen nu opstaan, wier kracht onze zwakheid schoort.

DE EERSTE STEM. Luistert.

DE TWEEDE STEM. Weest stil nu.

DE DERDE STEM.

De makker gaat spreken. Ziet toe, wat voor wil door zijn woorden gloort.

DE AFGEVAARDIGDE DER TRANSPORTARBEI-' De kameraads, verspreid langs alle mazen [DERS. van 't glinst'rend net, dat de verten omspant, groeten u, hun duizenden groeten u.

Sluiten