Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij lang-geduld'ge makkers : geeft het sein, en nog in deze nacht zal met één schok 't raderwerk stilstaan. Er is niets te vreezen. Laat de loopen zich richten op ons lijf! Laat afgaan de geweren : dooden kunnen niet arbeiden, levenden zullen 't niet, eer de vrijheidsvlag wappert over 't rijk, eer de zon stralend opgaat over onze grondwett'ge rechten, en d'achturendag.

DE EERSTE STEM. Vat moed.

EEN TWEEDE STEM.

Verheugt u. EEN DERDE STEM. '%;v

Wij gaan winnen :t de spborwegmaats stutten ons met hun kracht.

DE EERSTE STEM.

Wij hebben makkers op uw woord gewacht: nu kan de groote worsteling beginnen.

DE TWEEDE STEM.

Nu zal de groote worst'ling ons dragen r

tot waar hoog, de zege lachstralend staat,

nu gij ons bijstaat in vroolijk wagen,

en met ons klimt, broeders, tot .koene daad.

CHRYSTALOFF (zich wendend tot den afgevaardigde der

fabrieksarbeiders). Makker die achter 't strakke voorhoofd bergt 't besluit dat uit de ziel van millioenen mannen en vrouwe' en kind'ren tot ons ripst, — ik groet in u d'onafzienbare scharen die u zonden hun wil te griffie' in ons. Ik groet in u den donk'ren reuzenknop waaruit de roos van 't socialisme eens open-

Sluiten