Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gloeien zal: het fabrieksproletariaat. —

Gij grauwe massa's, schemerstaande achter

dien teng'ren maat met zijn wilsstroeve trekken

en oogen waar een hong'rig vuur in brandt,

ik groet u, broederlijk groet ik u allen.

Laat nu uw wil woord krijgen in den makker,

dien ge tot ons, hem te verkonden, zondt.

Kameraad! zijn de massa's klaar te wagen,

de daad, die is uiterste punt gelijk,

waar smalle landtong overgaat in 't barnen

en klotsen van een ongewisse zee?

En weet ge wal) die daad kan brengen over

wie haar in een roes van verzet begaan ?

Gij kunt een monster loslate' over 't land

dat zal uw vijanden misschien verderven,

maar zeker in uw vleesch zijn tanden slaan,

zijn scherpe klauw in uw vrouwen en kind'ren.

Kunt gij dat dragen? Zal uw hart riiet zinken

wanneer zij schreeuwe' om brood?

1 De bitt're vloed

van den nood zal tot aan de lippen rijzen en daar lang staan: zult ge dan niet vervloeken dit uur, u zelf, uw makkers, en uw daad? [Wat, zoo uw hart van uit de hel der smart kreunend als naar verloren paradijs terugzag naar dit grauw moeras, uw leven? Wat zoo de smalle zoom van witte vree geweven langs 't zwarte web onzer dagen dan voor u opblonk, een breed band van klaarte, schitterend aan verzonken horizonnen die nimmer weer opstaan? - Genoot! Geef antwoord vreezen de donk're massa's niets, wat komt?]

STEM UIT HET KOOR. Luistert.

Sluiten