Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hel is ons leven: hoe zouden wij niet

hel t ontkomen zoeken met alle vezels

van t hart? Wij rekken ons naar 't nieuwe wond

wij stormen allen, die iets te verliezen

hebben, voorbij, wij die niets hebben dan

de keet'nen te verliezen, die ons wonden.

Een wereld blinkt ons toe, die wij gaan winnen:

de wereld van onze eigen menschlijkheid.

O opstanding 'van haar, van wetensdorst

fierheid en moed èn broederlijke liefde:

wij hooren u al ruischen door ons bloed. —

Draalt dan niet langer makkers: geeft het sein;

wij hunk'ren zoo, wij kunnen niet meer wachten,

onze aadren zwellen, als een bosch in lente

van het bruisend sap der opstandigheid.

STEM UIT HET KOOR.

Luistert.

EEN TWEEDE STEM.

Vèrheugt u.

EEN DERDE STEM.

Verheugt u.

DE EERSTE STEM. w fVlC

Vat moed.

Hoort hoe aanbruist uit onderste schachten

een wind van verzet, ziet welk een gloed

breekt door 't flQers der donkerste nachten ....

DE TWEEDE STEM. *

Heil U, bevrijdende toekomst-gedachte

DE DERDE STEM.

Heil U, o makkers, nieuwe golf in den vloed. CHRYSTALOFF (zich wendend tot Maria). Maria! Gij wier hand zacht wegschoof van voor veel oogen donkerdichte gordijnen: gij kent het diepste onzer zust'ren hart.

Sluiten