Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spreek! Hoe staat het met onzer zust'ren neiging? . Zijn d'oude wanen verdampt in hun oogen? Zullen zij met ons staan in éénen gloed! O vrouw, genoote; ons hart beeft bij 't vragen; al onze kracht wordt tot zwakheid verkeerd, wanneer de vrouw zich van ons wendt in wrevel; [verveelvoüd wordt die kracht, gelijk weerstraald vreugd heller ons groet in beminde oogen, als onze sterren in haar blik verschijnen, stralender dan het hart ze wist te zijn.] Haar held're glimlach beurt door bloed en tranen diepblauwe vaan van zekerheid omhoog.

Maria, geef ons antwoord : zeg ons of de wereld zich gereed maakt tot een stijgen ' naar hoog'ren staat? Staan onze zusters reede? Zijn onze zusters met ons van één hart? 't1 "\

STEM UIT HET KOOR.

Geeft nu goed acht; Maria gaat spreken

zij die de vrouwen voor de vrijheid wint;

zij zal ons zeggen, welk een wind

komt uit die diepe raadselstreken

van 't vrouwenhart, of daar de vloed begint.

Luistert.

EEN TWEEDE STEM.

Weest stil nu. EEN DERDE STEM.

Maria gaat spreken.

MARIA.

Lieve genooten, geeft me uw oor aandachtig bid ik : op golvenvloeden van ontroering rijst en daalt sidd'rend 't scheépje van mijn taal. Ach, wij vrouwen stonden ter zij zoo lang! Zoolang, en in onze onbewuste oogen spiegelde een wereld liefgewonnen waan.

Sluiten