Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worde eenig, machtig, vrij.

Met dit besef omkrans ik uwe jonge hoofden welig, en wijd ze menschheids wording.

ISMAïL.

' Chrystaloff!

Ik zie niets door het flonk'ren van mijn tranen dan bleeke gloed van uw geliefd gelaat. Ik hoor uw stem als een geruisen van water, ik hoor in hare klanken strijdbeloften zwelle' en als knoppen breken. Christalofr! Is het waar ? Gaat de dag der dagen open ? • Wij zijn jong om den tijd in t hart te zien; wij weten niets als dat een drang ons d adem doet hokken, en een warme donk're onrust woelt lentisch door ons bloed

\Jt Is alsof grenzen worden uitgewischt,

die tusschen dood en leven altijd rezen,

of alle starheid vervliet tot een glans.]

Mijn hart dijt zoo. . . . mijn hart vult heel de wereld,

of de wereld mijn hart. ... Ik kan niet spreken,

makkers. . . . Laat ons nu, nu gaan tot den dood.

Dood lacht ons toe van de toppen-des-Ievens....

Wat ligt het leven wijd en grenzeloos!

Het heeft, schijnt mij, de dood in zich opgezogen

als een licht schaduw.... D^ood en leven vloeien

glanzend ineen, en van dien glans omvloten

staan wij.... O liefste makkers, ik moet weenen

van levensliefde en lust tot den dood....

EEN DER VADERS. j^f>t

Ziet de jongen-ih-leed, de heerlijk-zorgelijken,

de hoop-bekransten, die' leven beminnen, gaan

tot den strijd, op de glanzende wangen der blijheid rozen :

dood heeft voor hen licht-gewaden van schoonheid aan.

Sluiten