Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BEDRIJF

Chrystaloff, Petroff, Maria, Ismaïl, de drie arbeiders-afgevaardigden, *) het Koor. Later soldaat, arbeiders, soldaten.

(Het tooneel — bestaande uit hetzelfde dubbele platform als in de eerste akte, waarop het aanbeeld is weggelaten — verbeeldt het terras van een park. Het wordt weder afgesloten door de halvemaanvormige balustrade, die ditmaal met lichte groene stof is gedrapeerd. Achter het platform zijn hooge heesters opgesteld, meer op zijde lage bloeiende planten. Op den achtergrond zoowel als op zijde ziet men effen blauwe lucht. Het platform is bestrooid met groen en bloemen.

Wanneer het scherm rijst, staat het koor halvemaanvormig op den achtergrond, over de geheele breedte van het tooneel, dus over de verschillende platformen, opgesteld. De vrouwen dragen over hun effen gewaden lang-af hangende, roomkleurige doeken, vóór het koor, midden op het bovenste platform, staat Chrystaloff, links vooraan Petroff; rechts op dezelfde plaats als in 't eerste bedrijf, zit Maria en bij haar staat Ismaïl.

Middag — tegen het einde van het-bedrijf valt de avond.) v

CHRYSTALOFF.

Niet als wij plachten, in 't geheim der nacht, met duizend oogen, duizend ooren spiedend naar 't duister, van gevaren dikT gelijk een wolk van regen, — niet met bevend hart naar verborgen plek var* *t beraad geslopen, maar vrij-uit blikkend, gaande in middaglicht.

') Bij de eerste opvoering op 26 Maart 1911 en de verdere opvoeringen gegeven door het Opstandelingen-ensemble was de rol van den Mijnwerker , geschrapt en kwamen de arbeiders-afgevaardigd01 na het eerste bedrijf niet meer op.

Sluiten