Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEM UIT HET KOOR. ,

Makkers geeft acht

De dooden komen

die hebben leven dichter gebracht

bij onze droomen,

die hebben leven hooger getild

tot ons verlangen. . . .

Voor ons ook zijn hun harten verstild,

en verkild

hun bloeiende wangen.

EEN ANDERE STEM.

Zet de baren behoedzaam neer,

brengt bloemen, witte en roode;

bloemen voor onze dooden,

geeft de dooden eer.

Omkranst met bloemen hun bleeke wang, omkranst hun donkere wonden; plengt hun uit trillende monden bevenden zang.

EEN ANDERE STEM.

Als zeegeruisch hangt om een horen,

als licht om een klare ster,

zoo hangt in dage' ongeboren

om hun namen de zege der

menschheid

DE EERSTE STEM.

En als een ster uit het wijde

hemelgewelf ons toestraalt,_

zoo straalt tot in diepte van tijden

mare die hun daden verhaalt.

DE TWEEDE STEM.

Slaat het boek hunner levens open !

Laat de loop hunner dagen bloot!

Sluiten