Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Israël, nu is uw verlosser geboren",

en juichend sprong hij den dood tegemoet!

EEN STEM UIT HET KOOR.

Van slaaf tot strijder, van lafaard tot held

in den dood weerstaande onrechts geweld,

wetend te sterven onder heilige vlag,

in 't uur van de zege, in 't licht van nieuwdag!

Zingt over hem de blijde wijze,

blinkende wijze waar zege door blauwt: •/'.

hij is een deel van het groote rijzen,

hij heeft de toekomst mee opgebouwd.

EEN ANDERE STEM.

In de helle, kleurige vanen die zijn hart heeft geliefd en gewild, • wikkelt hem, dat het rood hunner banen het rood zijner wonden stilt.

DE JONGELING.

Zijn hart vond in broederschap den vrede, in makkers omarming een vaderland: snijdt den doode af van de doode zeden die de levende afsneed met vaste hand.

Niet in den donkeren vochtigen doodentuin van zijn volk en geslacht,

voert hem niet heen waar neerhurkend op zoden de vrouwen rouwen met gebaar en klacht.

Niet naar den rytus van wie voor verleden knielen, hunner tragen zielen god, laat hij ingaan tot eeuwigen vrede maar naar het nieuw en rein gebod,

Sluiten