Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hem doet blijven met makkers en vrinden als in den strijd, in den dood vereend': laat één gloed hun lichamen verslinden, en eén wind verstrooien , hun licht gebeent.

EEN STEM UIT HET KOOR.

Niet meer het volk en niet meer het ras, nieuwe eenheid wordt in . menschheid geboren ; aan de klasse wier kind hij was zal hij voor eeuwig, voor eeuwig toehooren.

Laat nu roem, die is liefde met blinkende feestgewaden bekleed, hem geleiden met zulke hoogklinkende wijzen als zij alleen weet.

naar 'de hallen die menschheid oprichtte den helden ter eere, in haar strijd gevallen: laat tusschen hun aangezichten zijn aangezicht stralen in heerlijkheid.

(De jongeling treedt terug in het koor; een meisje treedt naar üoren en Wijst naar de baar.)

STEM UIT HET KOOR.

O zuster zoo fijn en edel; zoete geur, die het leven verloor: wie speelt ons als op een vedel het rytme uwer dagen voor?

Wie verhaalt ons vaii uw werken, zet uw wezen in woordengloed dat heug'nis van u versterke onzen jongen moed?

Sluiten