Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nooit zal hij staan in de zege zich zonnend, met om hen heen de makkers in feest'lijk bewegen, aller gedachten een

opperste vreugde verbonden. Hij zal nooit drinken van den wijn die stroomt uit uw duizend monden o ruischende levensfontein.

Nu zullen de krachten, de gaven die lagen in hem gezaaid onze dorstige aarde nooit laven: nu is alles neergemaaid,

nu lijkt alles voorbij en verloren wat ik heb gehoopt en verwacht; met mijn zoon, met mijn eerstgeboren, verzinkt mijn hart in den nacht.

(Zij zinkt b$ de baar neder.)

DE EERSTE STEM.

Weent om bloesem te vroeg gevallen, afgerukt in stormigen nacht.

DE TWEEDE STEM.

Zingt over hem, o makkers allen droevige doodenklacht.

MARIA (treedt naar voren en legt haar hand op den schouder der moeder).

Zingt hem niet toe met zangen als tranen;

demp niet onzen juichtoon, moeder, met uw klacht;

laat liederen glijden als blanke zwanen

over zijn doodgaan in kalme pracht.

Sluiten