Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARIA.

Schoon is het te geven zijn zinkende krachten aan verlossing van d'arbeid; door dapperen dooc den smaad te delgen van lange geslachten; — maar schooner 't ontwaken in morgenrood ; schooner aan te dragen tot offer zijn zuiv're kinderhart. — De gave der jeugd brandt helst op d'altaren der vrijheid, en doffer het hart der verslaafden, wien knechtschap heug

Moeder, moeder, vestig dat donkere tranenvolle oog op de verte van tijd: ziet uw zoon door de misten flonkeren, een ster van teedere helderheid.

EEN STEM UIT HET KOOR. Moeder, moeder, dit is het heerlijkste, te sterven, jong in den jongen dag der zege: dit is het allerbegeerlijkste wat het lot zijn liev'lingen geven mag.

EEN ANDERE STEM.

Strooit over zulkén de geürigste bloemen.

DE EERSTE STEM.

Zingt over zulken de zachtste wijs.

DE TWEEDE STEM.

Heug'nis van hen zal zingen en zoemen door de tuinen van toekomst-paradijs.

PETROFF.

Laat nu een gretige afscheidsblik hun trekken drinken, en dit scheidende oogenblik in uw zielen zinken.

Sluiten