Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de stof der werk'lijkheid kunnen puren den drank van onzen raad.

SOLDAAT.

Wij weten 't zelf van wein'ge regimenten. Verstandhouding met enk'le hebben wij, die zullen maken met ons gemeene zaak. Van somm'ge is vast hoe alle drieste en domme leugens tegen de revolutionnairen, dag aan dag neerslaand als een vette, kleev'rige walm, hun gemoed met dikke smooklaag bedekten waardoor de jonge waarheidszon nog niet kan dringen. Zij zullen bij 't eerst bevel zich op ons storten als op wilde dieren..... Maar dat zijn d'enk'le poppen van 't gezag. — De meesten weif'len: her en derwaarts sleurt ze neiging en vrees, en 't valt niet te voorspellen welk van die twee zal hun gemoed beheerschen in 't oogenblik dat de beslissing valt.~

PETROFF (streng).

Zoo moet een wijs beleid' dat oogenblik

nog op te schorten weten, het zich laten

van ons verwijd'ren, als een kind 't den vlieger

doét, vierende het touw; tot het kan dalen

omringd van alle gunst'ge teekens, komend

in zulk een voege, en zulk een aangezicht

dragend, dat ook de weifelmoed'gen treden

in onze banen. Kameraad, nog is 't,

nog is 't te vroeg voor d'openlijken opstand.

Het leger is niet rijp; het grootste aantal

der regimenten zal niet opstaan: de

zuurdeesem van 't verzet had nog geen tijd

hun zware logge massa te doortrekken.

De boerehersens malen langzaam. — Wacht,

Sluiten