Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De muiterij kan slagen, — Om zich grijpen

als vlammen in een stapel hout; zij kan

het keerpunt worden vanwaar onze zaak

die nu nog waggelt en zoekt vasten grond,

met rechte, weifellooze schreden toeloopt

op 't doel. — Zoo laat ons haar dan welkom heeten,

komt zij, met dapp're harten, als magneten

aantrekkend zege, die weif'ling verjaagt.

ISMAïL.

O Chrystaloff, de kimmen gaan weer open: nu stroomt mijn-bloed weer vrij.

EEN ARBEIDER (komt snel binnen in sterke gemoedsbeweging).

Het regimentAndrejitch sloeg aan 't muiten. D'ofHcieren zijn gevangen, de kommandant is dood. Toen hij den soldaten beval hun leiders die zij aanwezen om, voor hen spreken, '. fj te binde' en weg te voeren, stortten zij zich op hem: hij viel door vele kogels. Zij zijn meester van de kazerne en sturen boden uit, d'and're regimenten over te halen tot hun zij

TWEEDE ARBEIDER (vol blijde opgewondenheid binnenstortend).

De roode vaan wappert van de kazerne. Al de poorten zijn open; arbeiders en vrouwen stroomen het voorplein op in scharen; de soldaten verbroed'ren zich met hen. Alle oogen glanzen van ingehouden tranen, alle lippen heffen bevend de vrijheidslied'ren aan. [Een vreemde glans maakt de donk're gezichten

Sluiten