Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedijen, hoe schoon zullen door uw dagen liefde en moed hun held're liedren kweelen, hoeveel sterren van heil u opgaan!

CHRYSTALOFF (met plechtige geestdrift, terwijl allen zich om hem scharen).

Ja,]

dit is de dag, dit is de dag, genooten,

waar veel geslachten tot hebbe' opgeheven

den blik van smartverlangen haast verzengd,

verzekerd van zijn helle rij ze' eenmaal

en niet-verzekerd weer, want 't leek te schoon:

door donk're overmoeitevolle dagen

vertroostte hen het flikkerlicht der hoop

en droomgenieten van den dag des heils.

Maar wij, gelukk'ge stervelingen, wij

aanschouwen in waarheid waar zij van droomden,

glanzende werkelijkheid staan Tioops vizioenen

tusschen ons in : de gouden toekomst die

hun hunk'rende oogen zochten, wij bezitten

haar, als men bezit wat men heeft gemaakt.

Wij hebben u gemaakt, gij heilrijken

drempel der vrijheid; schip, dat 't menschgeslacht

draagt tot kusten van onbekend geluk;

ingang van albasten zuilenrij

die tot den tempel voert van eeuw'gen vrede:

wij hebben u gemaakt. Wat hen, die waren

vóór ons, scheen een misschien in mist'ge verten,

wij bereiken 't, wij treden het met voeten.

En zijn toch beetre mannen niet dan zij,

noch vrouwen edeler-geaard. Te leven

in dezen tijd, dat een geweld'ge schok,

alle krachten-tot-groei, alle latente

energie jaagt door het lichaam des volks,

Sluiten