Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ons geluk, onze verdienste niet. , En tot de hooge spits der overwinning waarop wij staande, inaad'men begeerig een ^ nieuwe, een dronkenmakende lucht, leidden vele steile en duist're wegen van nederlaag: duizende makkers traden hun bitterheid, duizende eed'len gingen te gronde, dat wij eenmaal zegepralend hier zouden staan

PETROFF.

En misschien zullen zoo te gronde gaand na eén kort feest van vrijheid, wij voor verre makkers bereide' een zege die niet verduistert

[ISMAïL.

D onzen keeren weer. (Het Koor, dat zich met de baren verwijderd heeft, keert terug.)

STEM UIT HET KOOR. 'W De vlammen namen hun broze lichamen

verteerden wat eenmaal henzelven was; op winden vlieg' uit nu, worde der winden buit nu, de lichte asch.

Hunner oogen lichtglans, de rytmische dans

van het bloed door hun zachte leden,

zullen overgaan

bloem, in geurig bestaan

en grashalm, tot wuivende vrede.

Sluiten