Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geluk'ger stervelingen 't merg doorstooft! dan wij, hier staande fonk'lend in uw glorie. "Kus ons met langen kus, o gouden zon, als een moeder haar zoon die huiswaarts keert gelauwerd, met innigen kus begroet. Kus ons, omdat wij overwinnaars zijn. En bij dien kus van vuur; dien gij ons geeft, bij de kracht van uw schitterrond gelaat, bij u, o zon, die 't sterkste zijt van alle wezens in de natuur, alles doordringt, die met d'uiterste toppen uwer stralen ons streelend, leven elke dag hernieuwt,' zweren wij dit nieuw licht der menschlijkheid dat nu in ons ontbrand is, te bewaren zuiver, gelijk het brandt in deze stond.

STEM UIT HET KOOR.

Wij zweren de smet der knechtschap niet meer te dulden op den luister van het leven, niet te laten omduist'ren Vrijheids stralend gelaat zoolang ons kracht en adem rest. DE TWEEDE STEM.

Wij zweren niet te dulden dat ooit vuile adem van stinkende geweld'narij den glans bezoed'le onzer jonge rechten flikk'rend om de leden als ring van staal.

DE DERDE STEM.

Wij zweren te leven ons zonnend in

den klaren gloed van 't vrije woord, en 't duizei

voudig geschitter der gedachtestralen

schietend door den spiegel der vrije pers.

DE VIERDE STEM.

Wij zweren wie) schennende hand wil slaan aan dezen jongen stam, het bloedgegootne

Sluiten