Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingsrecht, te weerstaan met alle vezels van 't hart, tot den dood te weerstaan.

CHRYSTALOFF.

O zachte wind, die onze heete wangen streelende koelt, en op ons voorhoofd droogt het zweet der worst'ling, — gij die komt van 't westen, en uit het westen bracht gedachte-zaad op sterke wiek: 't moderne socialisme, 't socialisme van Marx, lichtstraal, doordringend der menschenwereld troeb'len oceaan, doorzichtig makend zijn verwarde waatren, doorzichtig ook de diepte onzer smart, leerend ons 't leed doorzien en hoe 't verwinnen leerend allengs ons, onze handen waapnend met kracht'ge wijsheid, wijze kracht: uit wereldbegrip ging ons wereld-verand'ren open, bloem van philosophie werd lichte daad. O wind die kwaamt tot ons, zwaar van verhalen van energie en gestadige kracht, zingend ons voor van roemvol zegepralen dei- verre makkers, of van nederlagen dan overwinning roemvoller, plaveiend met bloed'ge offers der bevrijding pad, —

zwerf nu niet verder, sta een oogwenk stil,

zuig in, o wind, den glinsterenden dauw,

den zeldzamen, van gelukkige tranen;

zuig met den gloed onzer vlammende harten

u vol. En als een vogel in de lucht

zich wendt, keer dan terug langs d'oude banen,

o wind, naar d'oude landen van het westen,

naar nieuwe, west'lijk over d'oceaan.

Breng aan makkers daar d'adem van ons leven,

maak hen blij met bewustzijn van ons rijzen,

Sluiten