Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwermen zij nu van alle zijden aan. In Moscou, zegt men, rijzen barrikaden de Baltische provincies proklameerden zich tot een vrije republiek. ... de boeren komen in opstand, overal....

EEN ARBEIDER (komt binnen).

- De spoorweg¬

arbeiders zijn in staking. . . . zoo 't hun lukt de lijn op te breken, zoodat geen versche troepen van 't noorden uit de stad bereiken staat onze zaak niet slecht.... Er is nog hoop. . . Het meerendeel van de soldaten wankelt.... Maar alle lijnen worden zwaar bewaakt. De lucht is gespannen, als ging zij breken; men hoort den stroom des levens kraken: groote beslissingen scheuren van zijn bevroren -ruigte zich los, storten dond'rend vooruit. . . . [Men ziet de gebeurtenissen zich staaplen d'een op den ander, als in wilde nachten d'ijsschotsen zich opstaap'len tot een wal.... O konden wij voorzien, hoe dit zal eind'gen....

MARIA.

En hoe anders zal 't eind'gen, makker, dan eindigen in 't voorjaar de wilde dagen, als eindigt het geweldig spel der lente wanneer de stroom uit verstarring ontwaakt? « Dan komen zachte luchten, oevers groenen, kabb'lende golfjes voeren bloemen meé. Zoo zijn dit de dagen der lentestormen in maatschappij: de lang bevroren driften raken los, storten dreunend op elkaar. Liefste makkers, o laat uw' hart toch niet verschrikken door den donder der gevaren:

Sluiten