Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lente brengt hij, hij verkondigt het komen ', van de zoete, geurende broederschap. ....

PETROFF.

?Maria, o Maria — dat de rozen van zachte bemoed'ging die gij ons reikt, waren gegroeid op de velden der waarheid en niet in 't bleeke droomenland der waan I]

(CHRYSTALOFF.

\ Aarde, geduldige, die hebt gedreund ' van de voetstappen onzer scharen, gaande ten zege, en hebt den veerkrachtigen tred der vrijgevocht'nen over u gevoeld, Jj^■ die anders treedt dan de stap der verslaafden (vaster, en niet als zij, slepend den voet, — i : Moeder ! Heeft uw ingewand niet gesidderd van vreugd, toen we u traden als vrije menschen; en weet ge waarom, niet gelijk weleer verenkeld sluipend, we u doen dreunen onder onzen gezamenlijken massatred? Wij willen u bezitten moeder, allen te zaam; uw bronnen zaamlen in gemeenschaps machtige vuist, ze, heen te leiden over ; menschheids dorstige akkers; — wij willen dat het menschengeslacht als een ring van eenheid uw lijf omsluite. Al wat wij wonn aan recht, en alle rechten die wij nog gaan winnen, reeknen wij niet meer dan de staf, waarmee wij alle schatten, alle zegeningen vloeiende uit uw eeuwig-milde borsten gaan maken erfdeel van 't menschengeslacht.

Hoor nu onze eeden, moeder, plant hun dreuning in macht'ge golven voort tot verre landen, tot verre makkers, dat zij allen hooren

Sluiten