Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te stoven in uw welige bosschages, heerlijk te nest'len in uw vollen arm; — DE EERSTE JONGELING, wij die zoo hongerden naar t warme leven, wij zweren voor de vrijheid zonder klagen willig te volgen den ijskouden dood.

ARBEIDER (komt binnen). Het regiment-Andrejitch gaf zich over: onze hoop werd tot asch. Toen uitbleef de algemeene soldaten-opstand die de leiders verwachtten, zonk plots'ling ineen de geest des oproers, als een vlam ineen zijgt die oplaaide uit een dorre handvol rijs. Kleinmoedig heschen zij de witte vlag, laten zich nu gelijk schapen wegvoeren naar de gevang'nis, en als schapen gaan ze hun oordeel tegemoet. . . . D'arbeiders dringen in troepen voor de vesting, eischen morrend en dreigend de gevang'ne' op. . . Vele staken. De krijgsraad komt nog deze nacht bijeen.'. '. , TWEEDE ARBEIDER (komt binnen). Staat van beleg is uitgevaardigd: reeds staart van alle straathoeke' ons aan 't gehate besluit dat onze nauw zich oop'nende mond weer toenijpt met stalen schroeven, onze broederlijk zich ineenstreng'lende handen die elkaar nauw bereikten, slaat uiteen, ['t Ontwortelt al de jong-geplante rechten die wij begoten met ons bloed, het duwt ons opnieuw uit het zonnelicht der eenheid diep in verenk'lings zwarte duisternissen terug.... Makkers! Gij kunt niet dulden dat geweld'narij ons zoo ontsleurt den prijs van zooveel bloed.... 'fflx&Nii

Sluiten