Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en als over de kammen van een bosch,

over de glinst rende koepels der kerken

spreiden zijn onbedwingbaar web. — Gij die

ligt ingespanne' in socialismes sterke

draden als pop in zijn spinsel, voor wie

socialisme werd de grondtoon, de ééne,

waarop al uw akkoorden zijn gebouwd,

wij willen, o stad, boren in uw steenen,

al wat ons hart aan liefde en haat inhoudt,

dat uit uw machtig lichaam onze moed

en onze wil, opslaan als zonnegloed. —]

O liefste makkers, laat nu nog eenmaal

de plecht'ge beurtzang uwer eeden scheuren •

vaneen, de dikke lucht van nederlaag.

EEN STEM UIT HET KOOR.

Wij zweren dat al sneed de vijand uit

rank voor rank dit gouden web socialisme

dat uw straten maakt welig, 't nieuw zal groeien

uit onkwetsbaren wortel weer omhoog.

EEN TWEEDE STEM.

Wij zweren dat al sloopt hij steen voqï_ steen den zichtbaren bouw der organisatie de geest van eenheid tusschen ons blijft wonen en 'onze willen maken tot één wil. .

DE DERDE STEM.

Wij zweren dat al sloopt de vijand lid voor lid onze lichamen, ongedeerd de stille kracht van 't socialistisch denken uit de bloedende rompen zal opstaan. EEN VIERDE STEM.

Wij zweren dat het goudlicht der extase

van broederschap en hoop, dat heeft omvloeid

onze donk're hoofde' in de vrijheidsdagen,

Sluiten