Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BEDRIJF

Chrystaloff, Petroff, Maria, Ismaïl, twee officieren van den krijgsraad, bèwaker. Koor van gevangen arbeiders.

(Het tooneel — hetzelfde dubbele platform als in de vorige bedrijven; de afsluitende balustrade is thans met donkere stof gedrapeerd — verbeeldt de binnenplaats van een vesting. Achter en op zijde, grauwe gemetselde muren. Rechts in den hoek van het bovenste platform een tafel, waarachter de twee officieren van den krijgsraad zitten. Op een bank links daartegenover zitten Chrystaloff, Maria en Petroff. Achter hen staat de bewaker.

Het koor is in de halfliggende houding van diepe verslagenheid links vooraan op de verschillende treden geschaard, Ismaïl het meest naar het midden. De jongeling die de strofen zegt „wij lagen en wachtten" enz., zit alleen geheel rechts op den uitersten hoek der trede. De vrouwen van. het koor dragen over de effen gewaden donkergroene, lang afhangende doeken.)

EERSTE OFFICIER. Gevangenen, gij drieën, alle leden van d'arbeidersgedeputeerdenraad, zijt beschuldigd, te hebben aangètast 't gezag des Tzaren, en, getracht de orde van den Staat om te keeren met geweld. Gij Chrystaloff, luidt de beschuldiging, hebt door valsche voorspieglingen verleid d'arbeiders tot staken, en de soldaten opgehitst te schenden hun eed van trouw. Erkent g'aan deze misdaden u schuldig? Spreek! —

CHRYSTALOFF.

Niet omdat wij u erkenne' als rechters

Sluiten