Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen and're. —] Ge beschuldigt ons te. hebben

gewelddadigen opstand voorbereid,

maar alle midd'len tot geweld bevonden

zich in uw handen, in de onze niet.

Waar waren onze kogels, u te dooden?

Onze kanonnen en onze geweren

waar waren zij ? Gij hadt aan uwe zijde

de wapens; wij wilden de hoofden winnen,

en met de hoofden ook de handen die

de wapens voerden. — Hebben niet uw speurders

dag en nacht door gezocht naar de geheime

wapenvoorraden van d'arbeidersraad ?

Zij vonden niets om de fabel te schoren

van onze voorbereiding tot geweld.

Ik wil u nü verraden waar zij waren,

de wapens die gij zocht: in de kazernen,

in handen der soldaten waren zij;

en met hen wilden wij....

TWEEDE OFFICIER (hem in de rede vallend).

Door zulke listen redt gij uw leven niet. Op voorbereiding tot gewapenden opstand staat de dood, en de dood op ied're poging soldaten te verleiden tot muiterij. Den kogel ontkomt gij niet

CHRYSTALOFF (hoog).

Man, sedert ik kan denken drijft mijn leven in het Jzog van den dood; en de blaam der lafheid van uwe lippen roert mij, gelijk die steenen hier het zuchten roert der gevang'nen die zij kerk'ren.... Wij wilde' alle willen, die nog aarz'lend zochten hun weg, heenleiden in het breede bed der volksbeweging, den volkswil te maken

Sluiten