Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

springen de burgerlijke idealen,

leege hulzels, wier inhoud vrat de tijd;

hun kracht zal eens aan duizend splinters blazen

uw heerschappij. . '■ '

Een held, voor vijftig 'jaar, slingerde 't eerst die bommen van den geest tegen de muren der domheid, omkerk'rend 't proletariaat: Karl Marx, held in het weten, ! held in de daad. Met hem, Lassalle en Engels. Scholieren vonden ze: al meerder handen hielpen allengs bij 't werk. In 'twesten, ginds in t groot Berlijn, woont een grijzend geleerde, uit zijn stille kamer drijven de bommen drijven als rijpe zaden door de lucht, lUar^ naar alle zijden: geen grens die ze stuit. Door Rusland zwermen ze uit; millioenen exemplaren van 't Erfurter program ]

EERSTE OFFICIER (hem Woedend in de rede vallend). Vervloekte grijskop, zwijg! — Bekent g'u schuldig? Spreek op !. . . .

PETROFF.

Ik zal tot u niet verder spreken.

EERSTE OFFICIER (de officieren beraadslagen een oogenblik met elkaar).

t Is wel. ïtMll

U drieën als hoofdschuld'gen wacht dood door den kogel. Bewakers, voert de veroordeelden terug naar hunne cel. (tot den luitenant) Roept de patrouille, laat het vonnis aan hen voltrokken worden. Morgen vroeg komt de krijgsraad weer bijeen (op de overige gevangenen wijzend) deze te richten...* |.(De officieren van den krijgsraad af.)

Sluiten