Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer ge zwak zijt en zeer mat: o lokke hij -u nooit

van 't pad waarop wij heerlijk-moedig zegepraalden!

Daartoe diene onze dood; die zij voor u het brood

waar g'u aan eet vol krachtig haten

en vol standvastige onverzoenlijkheid.

Hij zij voor u het teeken, opgelaten

aan hemelen, in bloed en vuur geverfd,

dat uw blik zal, gloeiende maning, vinden

aan iedre kim waartoe hij zwerft. *

Onze dood zij de tooverdrank

waarmee leven uitwiesch uw oogen:

oogen in bloed gewasschen kan geen waan verblinden.]

Daartoe diene die stond,, die eene, toen ge rond-"

om 't worstelperk jagend op hoogen wagen . ., V'^

gemend door Zege, u hebt gevoeld^een god,

door onuitputtelijke kracht gedragen

allen vooruit. O wie als gij eenmaal

met Zege reed, en de wapp'rende slippen

zijn schouders voelde omfladd'ren van haar kleed,

't starrenbezaaide,

zal in 't diepst hart altijd

een glans bewaren, wetend

dat hem de prijs wacht, en op 't eind niet kan ontglippen.

En als het uur der daad eind'lijk rijst, 't zongelaat

weer opschittert aan 's levens boog

dan zult ge staan gereed om te bestijgen

'tuur dat den wil zijns meesters weet:

dan zult. ge, die nu voerde in teere jeugd

Vrijheid halfweg den steilen berg omhoog,

haar voeren waar de hooge toppen neigen

naar 't milde land dat nog geen voet beschreed.

Sluiten