Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vlammend rijzen alle roode vaandels,

die smeulde' in donker door den donk'ren tijd, \

en vlammend rijzen alle dapp're harten I

in éénen gloed van hoop-doorlichten strijd —

dan Chrystaloff, wordt uw beeld in ons levend,

en dat der makkers, gaand met u ten doode:'

aan uw heug'nis brengen hoogslaande harten

hun dank, hun groet.

EEN DERDE STEM.

En wanneer dan onze juichende drommen dringen tot waar breede haag van soldaten weer doorgang met gedreig van wapens stuit, en de kreet als een zoele wolk die openbarst, uitstort over hun weif'lende hoofden haar alles-verwinnenden drang: „soldaten, kent uwe broeders" — dan breekt de ban, het oogenblik voleindt wat jaren wrochtten: de laatste wal van heerschappij stort om. Als dan de loopen gericht op ons lijf met één ruk naar het hart des vijands keeren hun dreiging: eenig stuwt het volk vooruit zijn purp'ren golven, golf na golf dringt aan en rijst, tot eindlijk aandringt een, van allen de hoogste, sleurt de oude dwangburcht mee waar de waatren zich sluiten, o als dan de lucht rondom van juichekreten davert of vrijheid zelve in haar gouden horen blaast het ontwaken van den gouden eeuw — dan, Chrystaloff, wordt uw beeld in ons levend en dat der makkers gaand met u ten doode: door de fonk'lende mist van vreugdetranen rijzen zij op. GHRYSTALOFF.

Zoo is het' goed: door de stem van den dood

Sluiten