Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ANDERE STEM.

Makkers die hadt uw lippen gedoopt in het dagen,

en uw voorhoofden gebaad in zijn gloed,

toen morgennevels nog kil en dicht ons omlagen

hebt gij de hoop ons tot een lamp gedragen

voor u uit, als een kelk doorgloord van moed. . >'i<|S»i

ALLEN.

Daarvoor dank!

DE STEM.

Toen onze brooze droomen kraakten en braken

onder gewelds ijzeren hoef, toen riep

wanhoop van omlaag, sperrend open haar breede kaken,,

hebt gij gegrepen wetens goudenen spaken

en ons opgehouden boven het kolkend diep. . . .

ALLEN.

Daarvoor dank!

DE STEM.

Toen wij lagen geveld, bloed gutste uit onze wonden,, ons hart stierf, onze oogen voelden heet en strak,

zijt gij gekomen en hebt ons met windsels verponden i van broederschap, en uw hart heeft het woord gevonden i

dat de verstijving der wanhoop brak. . . . ALLEN. Daarvoor dank I DE STEM. '

Nu tijgen wij uit, gelijk gij zijt uitgetogen, uw vaan in de handen en in de harten uw moed, onze hoofden naar de toekomst licht overgebogen,' hdoren haar ruischen van ver, en onze oogen voelen door tranen haar gloed....

ALLEN. Daarvoor dank!

EINDE.

Sluiten