Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

§ 1. Algemeene bepalingen artt. 1—9. . 5 § 2. Van het voorwerp der verzekering

artt. 10—17 . . 8

§ 3. Van de premie artt. 18 v 11

Overgangsbepalingen artt. 24—37 . 13

Straf-en Slotbepalingen artt. 38-—45 .19

Zie omtrent deze wet:

Bijl. Hand. 2C Kamer 1918/19, n°. 484. 1—19 ; 1919/20, n°. 215, 1.

Hand. id. 1918/19, bladz. 3052—3070, 3072— 3075, 3104—3133; 1919/20, bladz. 9.

Hand. I8 Kamer 1919/20, bladz. 39, 60—68, 120—122.

Sluiten