Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Premie. Bedrag der — 18; ontheffing van betaling van — 19; eindigen van de — betaling 20 ; niet-betalen der — 21 ; rente zonder — 28.

Raad van Beroep en Centrale — 23.

Reohter in beroep 23.

Registratie. Vrijstelling van de formaliteit van — 8.

Rente. Bevoegdheid om zich te verzekeren voor — 10 ; bedrag — 11 ; ingang — 13, 32 : uitbetaling — 14; verjaring van _ 16 ; beslag op — 17 ; vervreemding enz. van — 17 ; volmaoht tot ontvangst van — 17 ; beleening en verpanding van — 17 ; — zonder premie 28; toekenning van — 31.

Slotbepalingen. Straf- en' — 38 v.

Strafbepalingen 40 v.

Titel der wet 44.

Uitbetaling. — der rente 14 ; — na overlijden

van een rentetrekker 15. Uitgaven der Raden van Arbeid 6. Uitkeering bij overlijden 12. Uitvoering der verzekering 5. Verjaring van rente en van het récht op renten 16.

Verpanding van rente 17.

Vervreemding van rente 17.

Verzekering. Voorwerp der — 10 v. ; herstel

der — 22 ; — van vreemdelingen 24, 28. Volmacht tot ontvangst van rente 17. Vreemdelingen. Verzekering van — 24, 28. Vrijstelling. — van het recht van zegel en

van de formaliteit van registratie 8;

— van port 9. Zegel. Vrijstelling van bet recht van — 8.

Sluiten