Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. door het met gunstig gevolg doorloopen van een H. B. S. met 3-jarigen cursus.

b. door bevorderd te zijn van de 3e naar de 4e klasse eener H. B. S. met 5-jarigen cursus.

c. door bevorderd te zijn van de 3e naar de 4e klasse van een Gymnasium of Lyceum.

d. door het met gunstig gevolg doorloopen van een school voor U. L. O.

e. door het met gunstig gevolg afleggen van een toelatingsexamen tot de kweekschool.

De eerste drie gevallen behoeven geen nadere toelichting; de laatste twee wel. Wat heeft men te verstaan onder het met gunstig gevolg doorloopen van een school voor U. L. O.?

Behalve de gewone vakken geeft de U. L. O. school als minimum onderwijs in drie vakken van de vijf: Fransch, Duitsch, Engelsch, Wiskunde en Handelskennis. Een leerling kan dus met gunstig gevolg een U. L. O. school doorloopen hebben zonder Duitsch of Engelsch geleerd te hebben, een andere leerling kan nooit onderwijs gehad hebben in wiskunde enz.

Deze verschillen in kennis bij degenen, die op de kweekschool komen, zou geregeld onderwijs onmogelijk maken.

Ter oplossing van deze moeilijkheid staan drie wegen open, waarbij wij vooropzetten, dat zij, die op de kweekschool geplaatst worden, in ontwikkeling en kennis in hoofdzaak moeten overeenkomen met hen, die een H. B. S. 3-jarigen cursus hebben afgeloopen.

I. Van de door de samenwerkende vereenigingen voor U. L. O. uitgereikte diploma's A en B, komt diploma B in de eerste plaats in aanmerking om te bewijzen, dat iemand met gunstig gevolg een school voor U. L. O. doorloopen heeft. Het zou een bezwaar kunnen zijn, dat de wijze, waarop dit diploma verkregen wordt, niet wettelijk geregeld is. Een onder Rijkstoezicht afgenomen examen ter verkrijging van diploma B zou aan dit bezwaar tegemoet komen. Bezitters van diploma A zouden alleen dan op grond van hun diploma toegelaten kunnen worden, indien zij bij hun examen geen vrijstellingen hadden gehad. Aan dezen eisch moet vastgehouden worden, anders doet zich de moeilijkheid voor van het groote verschil in ontwikkeling hierboven aangeduid.

Sluiten