Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klasse II. Algemeene Aardrijkskunde van den mensch. (Bevolking, bestaansmiddelen, handel en verkeer.)

Klasse III. Algemeene politieke Aardrijkskunde.

In 't bijzonder wordt bij de behandeling der onderwerpen de aandacht geschonken aan Nederland en zijn koloniƫn. Het onderwijs wordt zooveel mogelijk gesteund door het eigen practisch werk der leerlingen.

Voor een uitwerking van dit leerplan meer in bijzonderheden raadplege men de beschouwingen op blz. 28 van de hand van het lid der commissie den heer Marwitz.

NATUURWETENSCHAPPEN.

Voor het onderwijs in de natuurwetenschappen raadplege men de beschouwingen op blz. 23, van de hand van het lid der commissie dr. W. Reindersma.

PHYS1CA.

Klasse I. De eenvoudigste hoofdzaken uit de mechanica, herhaling van de leer der vloeistoffen en gassen en der warmte.

Klasse II. Voortzetting van de leer der warmte, verbrandingsverschijnselen. Enkele chemische verschijnselen in verband met de industrie. Behandeling van het geluid en het licht.

Klasse III. Behandeling van magnetisme en electriciteit. Zoo mogelijk wordt het onderwijs gesteund door practisch werken.

PLANTKUNDE.

Klasse I Behandeling van de meest bekende en meest belangrijke families der Zaadplanten (ook enkele interessante niet-inheemsche worden besproken). Hierbij is gelegenheid tot repeteeren van de morphologie, tot samenvatting en systematische rangschikking van de in de vooropleiding behandelde leerstof en tot het aanbrengen van meerdere vaardigheid in het determineeren.

Inzicht geven in de vergelijkende morphologie en de beginselen der systematiek en die der biologie staat bij dit onderwijs op den voorgrond.

Sluiten