Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klasse II. Voortzetting van het bovenstaande. Sporeplanten. Inleiding tot de levensleer der plant. (Ademhaling, voeding, vochtbeweging, groei).

Klasse HL Voortplanting. Bijzondere inrichtingen tot instandhouding van het individu en van de soort. Iets uit de erfelijkheidsleer. Theorieën op het gebied van de natuurkennis : Darwinisme, Mutatietheorie e.a.

In alle drie klassen wordt door de leerlingen practisch gewerkt op de wijze als b.v. in het Leerboek der Plantkunde van Dr. E. Reinders wordt aangegeven, en worden de bronnen aangewezen, waaruit de onderwijzer voor zijn onderwijs in de Lagere School stof kan putten.

DIERKUNDE.

Klasse I. Behandeling van het menschelijk lichaam. Gewervelde dieren, ook interessante buitenlandsche dieren. Samenvatting en rangschikking van de in de vóóropleiding behandelde leerstof. Hierbij staat niet het aanbrengen van parate kennis van vele verschillende diersoorten, maar het geven van eenig inzicht in de vergelijkende anatomie en het evolutiebeginsel op den voorgrond.

Klasse II. Voortzetting van de gewervelde dieren. Geleedpootigen.

Klasse III. Wormen, weekdieren en verdere hoofdafdeelingen.

In alle klassen wordt door de leerlingen practisch gewerkt als in het bovengenoemde boek van Dr. E. Reinders is aangegeven. Naast 't aanbrengen van de noodige kennis moet men zich bij het onderwijs in de natuurlijke historie aan de kweekschool ten doel stellen bij den aanstaanden onderwijzer liefde voor de natuur en de natuursport aan te kweeken en hem geschikt te maken om als leider van de jeugd bij de beoefening der natuursport op te treden.

WISKUNDE.

Voor het leerplan voor dit vak raadplege men de beschouwingen van Dr. W. Reindersma.

Klasse I. Rekenkunde, 1 uur. Behandeling van de hoofdzaken uit de theorie der rekenkunde: de theorie der hoofdbewerkingen, de practisch

Sluiten