Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikbare kenmerken van deelbaarheid, K G. V. en G. G. D., breuken, de meetkundige evenredigheden. Vierkantsworteltrekking.

Algebra P/2 uur. Herhaling van de algebra, waarbij vooral naar voren worden gebracht de grafische voorstellingen, de toepassing van de algebra op de andere vakken, de ontwikkeling van het getalbegrip en het functioneele denken.

Meetkunde P/2 uur- Herhaling in groote trekken van de vlakke meetkunde, vooral met het oog op de stereometrie. Regelmatige veelhoeken, omtrek en oppervlak van den cirkel.

Klasse II. Algebra, als in I, 1 uur. Reeksen.

Goniometrie en trigonometrie, 1 uur.

Stereometrie, 1 uur. Tot de omwentelingslichamen; vooral ontwikkeling van het ruimteinzicht wordt nagestreefd.

Klasse III. Rekenkunde en algebra 1 uur. Algemeene Herhaling.

Goniometrie en trigonometrie, 1 uur. Geen goniometrische vergelijkingen.

Stereometrie, 1 uur. Herhaling.

ONDERWIJS EN OPVOEDING.

Klasse II. Elementaire behandeling der zielkunde.

Klasse III. De school als leer- en opvoedingsinstituut. Algemeene beginselen der methodiek.

Klasse IV. Zedelijke opvoeding en karaktervorming. Lectuur. Overzicht van de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Inzicht in de methodiek der leervakken.

Klasse V. Enkele hoofdstukken uit de experimenteele en kinderpsychologie. Kinderstudie. Lectuur.

De helft van den schooltijd zijn de kweekelingen in de school practisch werkzaam. Men zij vrij in de keuze van de manier, waarop die verdeeling tot stand komt.

SCHRIJVEN.

Klasse I. Aanleeren van een goede, duidelijke, loopende hand.

Sluiten