Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerplan voor klasse IV en V voor zoover zij gesplitst zijn. GROEP A.

Nederlandsche Taal. Behandeling van enkele onderwerpen uit de letterkunde, ter keuze van den leeraar. Zelfstandige behandeling van letterkundige onderwerpen door de leerlingen, onder aanwijzing der bronnen.

Geschiedenis. Behandeling van enkele onderwerpen uit de geschiedenis ter keuze van den leeraar. Zelfstandige bestudeering van historische lectuur, waarover scriptie's gemaakt en besproken worden.

Aardrijkskunde. Behandeling van enkele onderwerpen, ter keuze van den leeraar, waarbij vooral zelfstandige studie onder leiding van den leeraar naar voren komt.

Fransch, Duitsch, Engelsch.Voortzetting en uitbreiding van de studie der taal. GROEP B.

Wiskunde. Behandeling van de imaginaire en complexe getallen; golfbeweging. Voortzetting van de leer der functie's.

Natuurkunde. Behandeling van enkele onderwerpen uit de moderne natuurkunde, ter keuze van den leeraar. Practisch werken.

Plantkunde. Leeren omgaan met het microscoop, het maken van doorsneden en preparaten. Bouw van cellen en weefsels. Zelfstandig onderzoek door den aspirant-onderwijzer: determineeren van allerlei microscopische organismen uit slootwater, determineeren van mossen, korstmossen, paddestoelen. Interessante onderwerpen naar keuze van den docent, als b.v. geographische verspreiding der planten, de planten in betrekking tot de dieren of tot elkaar, adoptatie's aan belichting, aan bijzondere standplaats, etc etc.

Het een en ander over aanleg en onderhoud van school-werktuinen.

Dierkunde. Microscopie (zie bij plantkunde). Behandeling van interessante onderwerpen naar keuze van den docent, bijv. uit 't gebied der palaeontologie, der diergeographie, der erfelijkheidsverschijnselen, enz.

Aardrijkskunde. Behandeling van enkele hoofdstukken uit de cosmographie ter keuze van den leeraar, vooral aan de hand van zelf verrichte waarnemingen.

In klasse V wordt aan alle kweekelingen een practicum gegeven of in Physica, of in Plant- en Dierkunde, of in Aardrijkskunde.

Sluiten